APA AWARDS 2017

Annemarie Jorritsma

De Achterhoek

 

'De Achterhoek - de mensen en de streek - ligt mij na aan het hart. Op zo'n schitterend gebied moet je zuinig zijn. Daarom spreekt mij de doelstelling van de stichting zeer aan: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van al het onder architectuur gebouwde in de Achterhoek'.

 

Annemarie Jorritsma

 

Prijsuitreiking 3 november 2017

 

PERSBERICHT

 
Sinds 2000 reikt de Stichting Architectuur Prijs Achterhoek (APA) ieder jaar prijzen uit aan architecten voor het mooiste en interessantste project dat in het jaar daaraan voorafgaand is gerealiseerd.
 
De Stichting, daartoe in staat gesteld door een groep enthousiaste sponsors, wil door het uitreiken van regionale architectuurprijzen (vakjuryprijs en publieksprijs) een bijdrage leveren aan de stimulering van de kwaliteit van de architectuur en de gebouwde omgeving in de Achterhoek.
 
De uitreiking van de architectuurprijzen wordt ieder jaar aangevuld met een door de APA georganiseerd scholenproject, waar gemiddeld zo’n 4 à 5 Achterhoekse scholen aan deelnemen.
 
Tot nu toe werden er door de architecten ieder jaar rond de 35 projecten ingezonden. Dit aantal stond de laatste jaren al duidelijk onder druk als gevolg van de economische crisis. Reden voor het bestuur om te onderzoeken of wellicht een andere opzet op zijn plaats zou zijn. Het geringe aantal aanmeldingen dit jaar, slechts 11 projecten, heeft er mede toe bijgedragen dat dit onderzoek in een stroomversnelling is gekomen.
 
De tussentijdse balans van dat onderzoek levert op dat besloten is beide prijzen dit jaar niet uit te reiken, maar dat vanaf 2017 in het voorjaar de prijsuitreiking tweejaarlijks zal plaatsvinden. Voor de 2017-prijzen kunnen projecten meedingen die in 2015 en 2016 zijn opgeleverd, zodat ongetwijfeld een rijkere oogst het gevolg is.
 
De APA hoopt met de resultaten van het onderzoek de komende jaren weer met nieuw elan zich te kunnen inzetten voor de stimulering van de kwaliteit van de architectuur en de gebouwde omgeving in de Achterhoek.

De Winnaars 2017

Winnaar jury
03 - Hietland - woonhuis met schuur

 

Hietland - woonhuis met schuur

Laren

 

Architect
Diederik de Koning - Laura van Santen (la-di-da / Den Haag)

 

Winnaar publiek
08 - Stadscafé en boothuis Welgelegen

 

Stadscafé en boothuis Welgelegen

Groenlo

 

Architect
Rob Rasquin (Rasquin architectuur / Groenlo)

 

Hoofdsponsor

Rabobank