Architectuur Prijs
Achterhoek

Disclaimer

 

Ondanks het feit dat Stichting Architectuur Prijs Achterhoek de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Stichting Architectuur Prijs Achterhoek is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Stichting Architectuur Prijs Achterhoek is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.